Την Μεγάλη Εβδομάδα η καταβολή συντάξεων Απριλίου

02/04/2016

 

Νωρίτερα λόγο του Πάσχα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Απριλίου στους δικαιούχους και συγκεκριμένα  :

 

- Την Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 θα καταβληθούν στους διακιούχους οι συντάξεις του ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

 

Την Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 θα καταβληθούν στους διακιούχους οι συντάξεις του ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ