Βιοκλιματικός χρωματισμός δρόμων από τον Δήμο Σερρών.

05.09.2016

Πρόγραμμα βιοκλιματικού χρωματισμού των δρόμων υλοποιεί ο Δήμος Σερρών.

Το προαναφερόμενο πρόγραμμα συνίσταται στην βαφή σε  του οδοστρώματος με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό το οποίο απορροφά την θερμότητα και μειώνει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Το προαναφερόμενο υλικό παρουσιάζει υψηλή αντοχή έναντι της συχνής διέλευσης των οχημάτων από τους δρόμους που εφαρμόζεται.

ΠΗΓΗ : http://serresbomb.blogspot.gr