Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2016 - Αποστολή : Μια λέξη από την εγκυκλοπαίδεια στην Παιδική Βιβλιοθήκη Μίμης Βασιλόπουλος.

ΕΡΜΗΣ Ο ΚΕΡΔΩΟΣ: ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπέδια συγγραφείσα παρά Νικολάου
Παπαδόπουλου δια προτροπής και δαπάνης του εν Κωνσταντινουπόλει τιμίου και
φιλογένους εμπορικού συστήματος των Ελλήνων μεγαλεμπόρων προς χρήσην
και οφελείαν αυτών και πανταχού ομογενών (Βενετία, 1815)
19.07.2016

Με ένα παιχνίδι συλλογής λέξεων επιφυλάσσει για τα παιδιά η Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 από τις 11π.μ. έως τις 1μ.μ.

Πρόκειται την δράση «Αποστολή : Μια λέξη από την εγκυκλοπαίδεια» της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2016 που υλοποιεί η Εθνική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με ένα δίκτυο βιβλιοθηκών ανά την Ελλάδα μέλους του οποίου είναι η Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χαλανδρίου.

Για την δράση «Αποστολή : Μια λέξη από την εγκυκλοπαίδεια» το http://network.nlg.gr γράφει :  «ΒΙΒΛΙΟΝ. Αποτέλεσμα νοός γεγραμμένον εις πολλά φύλλα, και ή χειρόγραφον, ή τυπωμένον διαδιδόμενον εις τον κόσμον προς διδασκαλίαν, ή και μόνον δια περιέργειαν, και τέρψιν των αναγνωστών. Ότι εις αμφότερα ταύτα, διδασκαλίαν δηλαδή και ηδονήν υπερβαίνουν τα βιβλία τ’ άλλα μέσα, αποδυκνύεται τρανώτατα από τον φωτισμόν των ανθρώπων μετά την εύρεσιν της Τυπογραφίας, ή οποία απετέλεσε τον πολλαπλασιασμόν των βιβλίων, οργάνων αθανάτων κοινολογούντων εις τους μεταγενεστέρους τους νόμους, και εντολάς του υψίστου Θεού∙ και εις τα συμβουλάς, ιδέας και κατορθώματα των μεγάλων νοών, και προλαμψάντων ενδόξων ανδρών, εις τέχνας, επιστήμας, αρετάς, κακίας, διαταγάς, νόμους, κ.τ.λ. Εάν τα βιβλία ήθελον ήναι πολλά δια της Τυπογραφίας, ήτοι εάν αυτή η κοινωφελής τέχνη ήθελεν ευρεθή εις τον αιώνα των Προπατόρων μας, βέβαια ηθέλαμεν πλουτή από περισσοτέρας ιστορικάς, και ηθικάς, και επιστημονικάς ιδέας, ίσως δε και Θεολογικάς. Μόλις πολληστημόριον σώζεται από εκείνα τα βιβλία, και μ’ όλον τούτο αρκετήν και διδασκαλίαν, και ηδονήν μας προξενούν με την ανάγνωσίν των. Όσα Γένη έχουν περισσότερα βιβλία, έχουν γενικώς και περισσοτέρας ιδέας, και διορθωμένην την γλώσσαν των∙ απόδειξις αναντίρρητος της προκοπής των∙ ώστε όσοι συντρέχουν να τυπωθούν και εκδοθούν βιβλία, έχουν τον αυτόν μισθόν, και τοις ανήκει η ίση παρά του Γένους ευχαρίστησις όση κα προς τους ιδίους Συγγραφείς, αν όχι περισσότερα.»

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline