Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την δωρεάν φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς

18.07.2016

Ξεκίνησε η προθεσμία υποβλής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα δωρεάν φιλιξενίας παιδιών στους παιφδικούς σταθμούς  που υλοποιείτα από την ΕΤΑΑ.

Οι προυποθέσεις συμμετοχής στο προαναφερόμενο πρόγραμμα είναι οι εξής :

α) Να εργάζονται ως μισθωτοί ή ως απασχολούμενοι

β) Να είναι άνεργοι ή άνεργες διαθέτοντας εν ισχύ δελτίο ανεργίας  του ΟΑΕΔ  και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

γ) Να έχουν εισόδημα μικρότερο του ορίου φτώχειας 4.512 ευρώ, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Επίσης για υπόψη πρόγραμμα :

α) Εξαιρούνται των παραπάνω προϋποθέσεων οι έχοντες έχουν προνήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα που έχουν διάφορες μορφές αναπηρίας, με την διευκρίνιση ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο στην κατηγορία θέσεων θέση στα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ή σε δομές.

β) Δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι αορίστου χρόνου υπάλληλοι των δήμων και περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27 Ιουλίου 2016 και οι ενδιαφερόμενοι μπρούν να υποβάλλουν αίτηση είτε  ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr   ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Μυλλέρου 73 – 77 Αθήνα, Τ.Κ. 10436.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων   στις 17 Αυγούστου 2016 θα ανακοινωθούν οι Οι προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ και μετά την εξέταση των ενστάσεων τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των ωφελουμένων θα ανακοινωθούν στις 24 Αυγούστου 2016

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline