Πρόγραμμα «Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και αρχαιολογίας»

05/10/2016

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2016-2017 επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας.

 Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, καθώς και νομισματολόγοι και μουσειολόγοι με πλούσια εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

 Δεδομένης της σημασίας του νομίσματος ως τεκμηρίου του παρελθόντος, η μελέτη του συνεισφέρει καίρια τόσο στην αρχαιολογία, όσο και στην ιστορία. Αποτελεί δείκτη του εκχρηματισμού της κοινωνίας και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και γεωγραφική περιοχή, αποκαλύπτει την ιδεολογία της εκδούσας αρχής, ενώ στο πλαίσιο αρχαιολογικών ανασκαφών παρέχει ένα από τα ασφαλέστερα μέσα χρονολόγησης.

 Το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας, η διαχείριση και ερμηνεία του νομίσματος ως ανασκαφικού ευρήματος, η οποία ξεπερνά τα στενά όρια της χρήσης του ως χρονολογικής ένδειξης, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής του σε εκθέσεις μουσείων και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αποτελούν απαραίτητα εφόδια των εμπλεκομένων στη διαχείριση νομισματικού υλικού και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων στις Εφορείες Αρχαιοτήτων, στα αρχαιολογικά μουσεία και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός του προγράμματος

 Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τις πολλαπλές πληροφορίες που παρέχει το νόμισμα και στην εξοικείωσή τους με τις μεθόδους μελέτης και ερμηνείας του νομισματικού υλικού, εστιάζοντας σε νομισματικές εκδόσεις που εκδόθηκαν και/ή κυκλοφορούσαν στον ελλαδικό χώρο από την εφεύρεση του νομίσματος έως και τον 20ο αιώνα. Παράλληλα, προσφέρει καθοδήγηση για την αξιοποίηση του νομίσματος στο πλαίσιο μουσειολογικών και μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους, συντηρητές, συλλέκτες νομισμάτων, ιστορικούς της οικονομίας, σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καθηγητές ιστορίας και οικονομικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε αποφοίτους άλλων κλάδων οι οποίοι ενδιαφέρονται για το νόμισμα.

 Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν

-ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων, βιβλιογραφία και φύλλα ασκήσεων,

- βεβαίωση παρακολούθησης,

- πιστοποιητικό επιμόρφωσης, όπου θα αναγράφονται οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 12/10/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Τα cookies είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του halandriallilegiis.gr και την βελτίωση της εμπειρίας σας όταν το επισκέπτεστε. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Απορρήτου Αποδοχή Decline