Πρακτική άσκηση σπουδαστών στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

07.06.2016

 

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΤΕΙ υλοποιεί ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Ο Όμιλος δίνοντας προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες σε σπουδαστές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Οι θέσεις και οι ειδικότητες απασχόλησης, καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. Οι ειδικότητες απασχόλησης για το 2016 είναι: 

 

Ειδικότητες Α.Τ.Ε.Ι.

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

 

Δομικών Έργων

 

Ηλεκτρολογίας

 

 Ηλεκτρονικών / Αυτοματισμών

 

Μηχανολογίας

 

Πληροφορικής

 

Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

 

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης

 

Οικονομικά/Λογιστική

 

   Οι αιτήσεις συμμετοχής διαφορετικών ειδικοτήτων πέρα των ανωτέρω, δε θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης. Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: 1η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος, 2η περίοδος: Οκτώβριος - Μάρτιος. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για τη 2η περίοδο από 1η Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.

 

 Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. οφείλουν να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

 

 α) αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων/ετών σπουδών

 

β) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης

 

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης, πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική Αίτηση Σπουδαστή Α.Τ.Ε.Ι. Έγκυρες θεωρούνται οι δηλώσεις συμμετοχής που γίνονται με συμπλήρωση και αποστολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της συγκεκριμένης αίτησης και μόνο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων & Συστημάτων  Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.:210-7725376.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline