Πρόσληψη 30 Ιατρών - Ψυχολόγων και Νοσηλευτών στο Δήμο Αθηναίων

31/10/2016

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) Ιατρών - Ψυχολόγων - Νοσηλευτών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

101 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής 8 μήνες 3

102 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων 8 μήνες 3

103 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων -Γυναικολόγων 8 μήνες 2

104 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών 8 μήνες 1

105 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων 8 μήνες 2

106 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων 8 μήνες 1

107 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων 8 μήνες 3

108 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων 8 μήνες 2

109 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων -Αφροδισιολόγων 8 μήνες 1

110 ΠΕ Ψυχολόγων 8 μήνες 2

111 ΠΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κα Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας & κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 και 210.52.77.484 κ. Μούτσελος και κα Μακρή).

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : http://www.diorismos.gr/

Τα cookies είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του halandriallilegiis.gr και την βελτίωση της εμπειρίας σας όταν το επισκέπτεστε. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Απορρήτου Αποδοχή Decline