Πρόσληψη ωρομισθίων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

13.09.2016

Στην πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017 θα προχωρήσει η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί με ωριαία αντιμισθία έως 200 ώρες μηνιαίως.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης αναμένεται να προσληφθούν  στις εξής θέσεις :

α) Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων :

- Κλασσικού Χορού (Μπαλέτο) τρείς (3) θέσεις

- Σύγχρονου Χορού πέντε (5) θέσεις

- Χορογραφίας μία (1) θέση

- Ρυθμικής μία (1) θέση

β) Πιανιστών – Συνοδών Καλλιτεχνικών :

- Παινίστες – Συνοδοί τέσσερεις (4) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από 14 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου 2016 να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (συστημένο) ή με ταχυμεταφορά στο γραφείο εκπαίδευσης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης αναγράφοντας τα εξής :

Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Προς Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης

Δια του Γραφείου Εκπαίδευσης

Ομήρου 55 , Αθήνα Τ.Κ. 106 72

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και προσόντα πρόσληψης του προσωπικού καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (http://www.ksot.gr) όπου βρίσκεται αναρτημένη η προκήρυξη πρόσληψης.

Τα cookies είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του halandriallilegiis.gr και την βελτίωση της εμπειρίας σας όταν το επισκέπτεστε. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Απορρήτου Αποδοχή Decline