Προσλήψεις καθηγητών στη σχολή επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος

22.07.2016

Η πυροσβεστική Ακαδημία προκηρύσσει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωτών καθηγητών για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32 , Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου V! της παρούσας, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), μέχρι και την Παρασκευή 29-07-2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00'-14.00'. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Για την ταχυδρομική (συστημένη) αποστολή θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών, Πυρονόμων και κατωτέρων οργάνων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Τηλ. 210-6265132, 100 FAX. 210-6265133), και στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr όπου θα εμφανίζεται και η παρούσα.

 Στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr θα δημοσιευτεί-ανακοινωθεί και η απόφαση διορισμού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2016¬2017.

 Τα μαθήματα της Σχολής Ανθυποπυραγών πραγματοποιούνται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32 , Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής και τα μαθήματα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών πραγματοποιούνται τόσο στην ανωτέρω έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όσο και σε παράρτημα αυτής στην πόλη της Θεσσαλονίκης . 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline