Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

15.07.2016

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, εκατόν τριών (103) ατόμων ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις αφορούν στην κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 Η διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  6 10 ημέρες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα 

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ 12 10 ημέρες

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ  3 10 ημέρες

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες

ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / CineKάρταF/ Info Desks 12 12 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 23 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 1 μήνας

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ  1 18 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 15 ημέρες

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 14 ημέρες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 14 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  1 1 μήνας 

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ  2 9 ημέρες

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 9 ημέρες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ  1 12 ημέρες

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ 2 8 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες

ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 22 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ -ΤΑΜΙΕΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 16 11 ημέρες

ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2 10 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  1 45 ημέρες

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 12 ημέρες

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2 12 ημέρες 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 13 11 ημέρες

 Από 4 έως 13 Νοεμβρίου 2016, που θα διεξαχθεί το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

  Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline