Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας

27.06.2016
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ), με έδρα το Ρούσσο Καρδίτσας , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Υποβολή Αιτήσεων  

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στο ΚΕΣΝ, μέχρι και την 15 Ιουλίου 2016, στη διεύθυνση: ΚΕΣΝ Στρατόπεδο Σχη (ΠΖ) ΘΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑ ΜΟΥΝΤΖΙΑ , Ρούσσο Καρδίτσας ΤΚ 43132

 β. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ΚΕΣΝ Στρατόπεδο Σχη (ΠΖ) ΘΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑ ΜΟΥΝΤΖΙΑ , Ρούσσο Καρδίτσας ΤΚ 43132 και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο 15 Ιουλίου 2016.

γ. Τονίζεται ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.  

δ. Επικοινωνία – Πληροφορίες Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από το ΚΕΣΝ τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 13:00 και στα τηλέφωνα 24410 81178 εσωτ. 112, 121,123

Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%96%CE%916-%CE%9578?inline=true
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline