56 προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

21/05/2016

 

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/5895/20-04-2016, Ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΤΟΠΟΣ    ΑΤΟΜΑ    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ    1    (8) ΜΗΝΩΝ

 

 -ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ    ΑΘΗΝΑ    2    (8) ΜΗΝΩΝ

 

 -ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    ΑΘΗΝΑ    2    (8) ΜΗΝΩΝ

 

-ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ    ΑΘΗΝΑ    6    (8) ΜΗΝΩΝ

 

-ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ    ΑΘΗΝΑ    3    (8) ΜΗΝΩΝ

 

 -ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ    ΑΘΗΝΑ    8    (8) ΜΗΝΩΝ

 

-ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ    ΑΘΗΝΑ    2    (8) ΜΗΝΩΝ

 

-ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ    ΑΘΗΝΑ    14    (7) ΜΗΝΩΝ

 

-ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ    ΣΟΥΝΙΟ    6    (7) ΜΗΝΩΝ

 

 -ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ    ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 6    (7) ΜΗΝΩΝ

 

-ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ    ΝΗΣΟΣ ΔΗΛΟΣ    2    (7) ΜΗΝΩΝ

 

-ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ    ΟΛΥΜΠΙΑ    4    (7) ΜΗΝΩΝ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας :

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, τ.κ. 10564 -Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500,550).

 

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 25/05/2016 έως 03/06/2016 και ώρες 08:00 - 13:00.

 

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα , 4ος όροφος, και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline